Eğitimler
HABERLER
EĞİTİMLER
Amaç
Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
1-3 Gün
Hedef Kitle: Tüm Satış ve Pazarlama ekipleri
Amaç
Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2-3 Gün
Hedef Kitle: Satış, Pazarlama ve Finans Kadrolarında çalışanlar
Amaç
Şirketlerdeki satış kadrolarında çalışanların, satışın devamı olan tahsilat ve buradaki kayıpların sonuçları ile, tahsilatta kullanılan evrak ve belgelerin işlev ve süreçlerinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu eğitimde ayrıca, tahsilattaki gecikmelerin rakamsal sonuçları konusunda da örnek uygulamalarla hesaplama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şirketlerin satış kadrolarında çalışan, deneyimli ya da yeni işe başlayan ekipler
Amaç
-Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelenmesi, bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması, -Finansal tabloların özelliklerinin ele alınması ve tabloların farklı bakış açılarından analiz edilerek karar alma sürecinde etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2Gün
Hedef Kitle: :Şirketlerin satış/pazarlama kadrolarında çalışan, deneyimli ya da yeni işe başlayan ekipler
Amaç
Katılımcılara, finansal tablolarda yer alan kavramlar ve bu kavramların birbirleri arasındaki ilişkileri konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. Böylece katılımcıların, finansal tabloları okuyabilme ve yorumlayabilme yetkinliği kazanmaları hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Tüm banka İşletme Bankacılığı, Ticari & Kurumsal Bankacılık ekipleri
Amaç
Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: : Kurumların Finans,Muhasebe ve Mali Analiz ekiplerinde çalışanlar ile bankaların Kurumsal, Ticari ve İşletme Bankacılığı ekiplerinde ve Mali Analiz gruplarında çalışan kişiler
Amaç
Finansal yönetimde kullanılan matematiksel hesaplamaları ve bu hesaplamaların finansal kararlarda nasıl kullanıldığını katılımcılara aktarmaktır. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşması hedeflenmektedir. Eğitim, interaktif sunum ve örnekleme çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Tüm Pazarlama & Satış Ekipleri ile Mali Kadrolarda çalışanlar
Amaç
Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
5 Gün
Hedef Kitle: Satış ve Finansal Kadrolarda Çalışan Tüm Ekipler
Amaç
Bankacılığa yeni adım atmış kişilere,mali sistemin temel özellikleri, finansal kurumların yapıları ve birbirleri arasındaki ilişkileri ve bankanın organizasyonel yapısı ile birimlerin birbirleri arasındaki ilişkilerinin aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
3 Gün
Hedef Kitle: Bankacılığa Yeni Başlamış olan tüm çalışanlar
Amaç
Katılımcılara, banka bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler ile diğer bankacılık uygulamalarının fiyatlama ve karlılık hesaplamaları konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. Banka ürün ağacında yer alan tüm ürünler için hem banka içi hem de genel fiyatlama ve karlılık uygulamaları konusunda bilgi verilmektedir. Tüm fiyatlama ve karlılık hesaplamaları için örnek olay çözümü ve vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bireysel Bankacılık, İşletme Bankacılığı, Ticari & Kurumsal Bankacılık ekipleri ile Şube Müdürleri