Eğitimler
HABERLER
Kadınlar Neden ve Nasıl Satın Alır

Hedef Kitle: Hedef kitlesi “KADIN” olan kurumların satış ve pazarlama ekipleri
Eğitmenler:
Hale Çinkaya
Amaç:

Bu eğitimde katılımcıların, özellikle seçme ve satın alma davranışları açısından kadın psikolojisini, Türkiye’de ve Dünya’da kadının satın alma tercih ve istatistiklerini bulacaklar ve ürünlerinin bu bağlamda konumlandırılması ile ilgili ipuçları edineceklerdir.
İçerik:
 • Türk Kadınının Portresi?
 • Büyük şehir ve küçük şehir kadınlarının farkları
 • Çalışan Kadın Gözüyle Internet
 • Kadın Neden Alışveriş Yapar?
 • Kadın Nasıl Alışveriş Yapar?
 • Neye Göre Karar Verir?
 • Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler
 • Güven Duygusu
 • Alışverişte Türk Kadını
 • Kadınlarla İletişim
 • Kadınların Alışverişteki Zayıf Noktaları
 • Evli Kadın – Çocuklu Kadın arasındaki yaklaşım farkları
 • Tekstil sektörü ve Kadın
 • Kadın ve Alışverişin Finansal Boyutu