Eğitimler
HABERLER
SUNUM BECERİLERİ

Hedef Kitle: Sunum hazırlayan, ekiplerine, müşterisine ya da yönetime sunum yapan herkes
Eğitmenler:
Hale Çinkaya
Amaç:

Bu eğitimde katılımcıların: Sunumda vermek istedikleri mesajları netleştirmeleri, Katılımcı profilini analiz edebilmeleri, Dinleyicilerde aciliyet hissi yaratacak bir sunum hazırlamaları ve sunmaları. Sahnede sınırlı bir zaman içinde sunumlarını yapısal bir şekilde sunabilmeleri. Ses, sessizlik, Beden, salon coğrafyası, eller gibi unsurların etkin kullanılması . Sunumlarda açılış, öykü, video, görselleri doğru ve amaca yönelik olarak kullanabilmeleri . Dinleyicilerle etkileşim kurma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir
İçerik:

 • Sunumun Yapılandırılması
 • Dinleyicilerin Beklentileri ve İhtiyaçları
 • Vermek İstediğimiz Mesajlar
 • Etkileyici Açılışlar, Geçişler ve Sonuç
 • Görsel ve Yazılı Materyalin Hazırlanması
 • Sunum Sırasında Kullanılabilecek Farklı Yaklaşımlar
 • Metaforlar ve Görseller
 • Hikayeleştirme ve Canlandırmalar
 • Sahne Performansı (Motivasyon ve konsantrasyon)
 • Profesyonel İmaj
 • Beden Dili ve Sesin Etkin Kullanımı
 • Zor Katılımcıları Yönetmek
 • Soruların Etkin Cevaplanması
 • Çatışma ve Karşıt Görüş Yönetimi
 • Zamanın Etkin Kullanımı ve Akılda Kalıcı Kapanışlar