Eğitimler
HABERLER
Başarılı Bir İşe Alım Stratejisi Yaratma Yöntemleri & Mülakat Teknikleri

Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi
Eğitmenler:
Erkan Dündar
Amaç:

Eğitmen : Sezin Boztekin

Bu Eğitim İle Katılımcılar;

- Seçme ve yerleştirme standartları ve yöntemleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazanacaklar, - Seçme ve yerleştirmede en etkin yöntem olan yetkinlik bazlı mülakatın nasıl uygulandığını öğrenme imkanı bulacaklar, - Objektif, adil ve tutarlı yetkinlik bazlı değerlendirme becerilerini sergileyebilecekler, - Role play uygulamaları ile bu becerilerini geliştirebileceklerdir.
İçerik:
 • İşe Alım Stratejisi Oluşturma 
 • İşe Alım Stratejisi Oluşturma Sürecinde Rol Oynayan Kriterler
 • Seçme ve Değerlendirme Süreci
 • İhtiyacın belirlenmesi, tanımlanması
 • Uygun Aday Listesinin Oluşturulması, İncelenmesi ve Uygun Aday Seçim Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık Süreci
 • Mülakata Giriş ve Mülakat Sürecinin Yönetimi
 • Mülakat Teknikleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Tanımı ve Uygulaması
  • Yetkinlik / Davranış Kavramı
  • Soru sorma Yöntemleri (S.T.A.R. Metodu ve farklı metodojiler)
  • Gözlem Yapma
  • Etkin Dinleme
  • Beden Dili
  • Değerlendirme Raporu
 • Aday Değerlendirme ve Karar Süreci