Eğitimler
HABERLER
İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ İÇİN FİNANS

Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Eğitimde, İnsan Kaynakları profesyonelinin şirketinin stratejik hedeflerini belirleme ve uygulamada aktif görev alabilmesi için, finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilmesi yönünde yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.
İçerik:
1. GÜN
 • Strateji kavramı ve finans sektörünün 2000-2020 rakamsal gelişimi.
  • Strateji kavramının uygulaması.
  • Türkiye finans piyasasının bilanço ve personel gelişimi hakkında rakamsal veriler.
 • İK’cının Bilanço ve Gelir Tablosu’na bakışı.
  • Kaynak Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Varlık Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Gider Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Satış ve rekabet açısından İK’cının rolü.
  • Karlılık ve verimlilik açısından İK’cının rolü.
 • Yönetim Muhasebesi ve vergi yönetimi ile ilgili uygulamalar.
2.GÜN
 • Bilanço ve Gelir Tablosu analizi örnek uygulamaları (karşılaştırmalı şirket bilançoları).
 • Sektör ve rekabet analizi.
  • Toptan ve perakende gıda sektörünün incelenmesi.
  • Katılımcıların kendi sektörleri açısından değerlendirmeleri.
 • Bilanço ve Gelir Tablosu’nu kullanarak bütçe hazırlanması ve risk unsurlarının analizi.
  • Katılımcıların kendi şirketleri hedef bütçe ve gerçekleşmesi üzerinde değerlendirme çalışmaları.
 • Şirket Strateji Karnesi ve finansal verilerin birarada değerlendirilmesi.