Eğitimler
HABERLER
AKTİF-PASİF YÖNETİMİ

Hedef Kitle: Tüm banka İşletme Bankacılığı, Ticari & Kurumsal Bankacılık ekipleri
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Katılımcılara, finansal tablolarda yer alan kavramlar ve bu kavramların birbirleri arasındaki ilişkileri konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. Böylece katılımcıların, finansal tabloları okuyabilme ve yorumlayabilme yetkinliği kazanmaları hedeflenmektedir.
İçerik:
 • Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Kavramı 
 • Banka Bilançosu ve Gelir Tablosu 
  • Aktif Kalemleri 
  • Pasif Kalemleri 
  • Özkaynaklar 
 • Gelir Tablosu 
 • Bilanço Dışı Kalemler 
 • Bankaların Karşılaştığı Finansal Riskler  
  • Faiz Riski 
  • Kur Riski 
  • Likidite Riski 
  • Kredi Riski 
 • Bankacılıkta Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı 
 • Bankacılıkta Yasal Sınırlamalar 

  • Sermaye yeterliliği rasyosu 
  • Döviz pozisyonu ile ilgili sınırlamalar 
  • Gecikmiş alacak karşılıkları 
  • Genel kredi karşılıkları 
  • Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite(yasal zorunluluk) 
  • Teminatların Gruplandırılması 
  • Zorunlu Karşılıklar 
 • Bankacılıkta Kullanılan Rasyolar 
 • Karlılık Rasyoları 
  • Özkaynak Rasyoları 
  • Finansal Kaldıraç 
  • Likidite Rasyoları