Eğitimler
HABERLER
BANKACILAR İÇİN TEMEL MUHASEBE

Hedef Kitle: Satış ve Finansal Kadrolarda Çalışan Tüm Ekipler
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik:
FİNANSAL MUHASEBE : 
 • Muhasebenin Tanımı ve İşleyişi 
 • Muhasebede Temel Kavramlar (Defter-i Kebir, Skont vb.) 
 • Temel Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri Tanım ve İşleyişleri 
 • Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlanması 
 • Muhasebe Kalemlerinin İşleyişi ile ile ilgili detay örnekler 
 • Örnek Olay Çözümleri & Vaka Çalışmaları 

FİNANSAL ANALİZ :

 • Bankacılık ve Finansal Analizin Önemi 
 • Firma Değerlemesinde Finansal Olmayan Verilerin Analizi 
  • Moralite ve İstihbarat 
  • Ticari Faaliyet ve Sektör Analizi 
  • Rekabet Gücü Analizi 
 • Finansal Analizde Kullanılan Tablolar 
  • Muhasebe Standartları 
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Oluşum ve Etkileşmesi 
  • Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
 • Finansal Analiz Teknikleri 
  • Yüzde veya Dikey Analiz
  • Karşılaştırılmalı veya Trend Analizi
  • Fon Akım ve Nakit Akım Tablosu Hazırlanması 
  • Oran ve Rasyo Analizi ve Değerlendirmesi 
  • SWOT Analizi 
 • Finansal Analiz Raporu Hazırlanması 
 • Kredi Değerliliğinin Belirlenmesi 
 • Örnek Olay Çözümleri ve Vaka Çalışmaları