Eğitimler
HABERLER
BANKACILIKTA FİYATLAMA VE KARLILIK

Hedef Kitle: Bireysel Bankacılık, İşletme Bankacılığı, Ticari & Kurumsal Bankacılık ekipleri ile Şube Müdürleri
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Katılımcılara, banka bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler ile diğer bankacılık uygulamalarının fiyatlama ve karlılık hesaplamaları konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. Banka ürün ağacında yer alan tüm ürünler için hem banka içi hem de genel fiyatlama ve karlılık uygulamaları konusunda bilgi verilmektedir. Tüm fiyatlama ve karlılık hesaplamaları için örnek olay çözümü ve vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İçerik:
  • Türkiye’de ve Dünyada Bankacılık ile bankanın bu Pazar içindeki yeri 
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Kavramları 
  • Aktif-Pasif Kavramları ve ürünlerin bu kavramlarla ilişkisi 
  • Pasif Nitelikli ürünler için fiyatlama ve karlılık uygulamaları 
  • Aktif nitelikli ürünler için fiyatlama ve karlılık uygulamaları 
  • Gelir Tablosunda yer alan ürünler için fiyatlama ve karlılık uygulamaları 
  • Bankanın diğer ürün, ürün paketi ve hizmetleri için fiyatlama ve karlılık 
  • uygulamaları