Eğitimler
HABERLER
FİNANSAL (MALİ) ANALİZ TEKNİKLERİ Tablolar Ne Söylüyor?

Hedef Kitle: Satış, Pazarlama ve Finans Kadrolarında çalışanlar
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Katılımcılara finansal analizin yapısını ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu analize ilişkin tekniklerin bankalardan kredi alınması, şirketlerin değerlendirilmesi ve etkin yatırım kararları verilmesi amacıyla şirketler tarafından pratik hayatta kullanımına ilişkin bilgilerin uygulamalı örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik:
 •  Bankacılık ve Finansal Analizin Önemi 
 •  Finansal Analiz Tanımı ve Dünyada Uygulamaları 
 •  Firma Değerlemesinde Finansal Olmayan Verilerin Analizi 
  •  Moralite ve İstihbarat 
  •  Ticari Faaliyet ve Sektör Analizi 
  •  Rekabet Gücü Analizi 
 •  Finansal Analizde Kullanılan Tablolar 
  •  Muhasebe Standartları 
  •  Bilanço ve Gelir Tablosu Oluşum ve Etkileşmesi 
  •  Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
 •  Finansal Analiz Teknikleri 
  •  Yüzde veya Dikey Analiz 
  •  Karşılaştırılmalı veya Trend Analizi 
  •  Fon Akım ve Nakit Akım Tablosu Hazırlanması 
  •  Oran ve Rasyo Analizi ve Değerlendirmesi 
  •  SWOT Analizi 
 •  Finansal Analiz Raporu Hazırlanması 
 •  Risk Haritasının Hazırlanması 
 •  Kredi Değerliliğinin Belirlenmesi