Eğitimler
HABERLER
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Hedef Kitle: :Şirketlerin satış/pazarlama kadrolarında çalışan, deneyimli ya da yeni işe başlayan ekipler
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

-Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelenmesi, bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması, -Finansal tabloların özelliklerinin ele alınması ve tabloların farklı bakış açılarından analiz edilerek karar alma sürecinde etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.
İçerik:
1. Temel Finansal Matematik 
 • Paranın zaman değeri ve faiz kavramları 
 • Anüite Hesapları 
 • Finansal Ürünler ve Matematik 

2. Temel Muhasebe ve Finansal Analiz 
 
 • Finansal Analizin Amaçları 
 • Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tabloların İncelenmesi 
  • Bilanço 
  • Gelir Tablosu 
  • Fon Kaynakları ve Kullanımları Tablosu 
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Hızı 
 • Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi 
  • Bilançoda Aktarma ve Arındırma İşlemleri 
  • Konsolide Tabloların Oluşturulması 
 • Finansal Analiz Metodları 
  • Oran Analizi 
  • Karşılaştırmalı Analiz 
  • Yüzde Yöntemi 
  • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi 
  • Fon Akım Analizi 
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 
  • Geleceğe Dönük Finansal Tabloların Oluşturulması 
 • Finansal Analizde Sektörel Farklılıkların İncelenmesi 
 
 3. Mali Piyasalar ve Enstrümanlar 
 
 • Mali Piyasalar 
 • Sermaye ve Para Piyasaları 
 • Sermaye ve Para Piyasası Enstrumanları 
 • Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri 
 • Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrumanları ve Yatırımcı 
 • Yatırım ve Risk Analizi 
 • Modern Portföy Yönetimi 
 
 4. Alternatif Finansman Teknikleri 
 
 • Faktoring 
  • Faktoring İşleminin Fonksiyonları 
  • Faktoring İşleminde Taraflar 
  • Faktoring Uygulanan İş kolları 
  • Faktoring İşleminin İşleyişi 
  • ohracattan Doğacak Alacak Hakkının Bir Faktör Kuruluşa Devri ile 
  • İlgili Ülkemiz Mevzuat Uygulaması 
  • Faktoring İşleminin Maliyeti 
  • Faktoring İşleminin Avantajları 
  • Faktoring İşleminin Dezavantajları 
 • Forfaiting 
  • Forfaiting İşleminde Taraflar 
  • Forfaiting İşleminin İşleyişi 
  • Forfaiting İşleminin Sunduğu Avantajlar 
  • Forfaiting İşlemini Yapan Kuruluşun Riskleri 
  • Forfaiting İşleminin Maliyeti 
  • Forfaiting ve Faktoring’in Karşılaştırması 
 
 • Leasing 
  • Leasing İşleminde Taraflar 
  • Leasing Sisteminin İşleyişi 
  • Leasing Çeşitleri 
  • Leasing’in Avantajları/Dezavantajları 
  • Ülkemizde Leasing Uygulamalarında Geçerli Olan Mevzuat  
 • Forward (Vadeli Piyasalar) 
 • Döviz Swapları 
 • Mali Futures İşlemleri (Currency Futures) 
 • Opsiyon Piyasaları 
 
5. Örnek Olaylar ve Değerlendirme