Eğitimler
HABERLER
HUKUKÇULAR İÇİN FİNANS

Hedef Kitle: Avukat ve Hukuk Alanında Çalışan Profesyoneller içindir.
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Şirketinizin stratejik hedeflerini belirleyebilecek ve finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilecek, risk haritası ve alternatif finansman teknikleri hakkında yetkinlik kazanacaksınız.
İçerik:
- Strateji kavramı ve finans sektörünün 2000-2020 rakamsal gelişimi.
Strateji kavramının uygulaması.
Türkiye finans piyasasının bilanço ve personel gelişimi hakkında rakamsal veriler.

- Bilanço ve Gelir Tablosu’na bakışı.
Kaynak Yönetimi’nde risk alanları.
-Varlık Yönetimi’nde risk alanları.
-Gider Yönetimi’nde risk alanları.
-Satış ve rekabet açısından risk alanları.
-Karlılık ve verimlilik açısından risk alanları.

- Yönetim Muhasebesi ve vergi yönetimi ile ilgili uygulamalar.

- Alternatif Finansman Tekniklerine giriş.