Eğitimler
HABERLER
MALİ SİSTEM VE TEMEL BANKACILIK

Hedef Kitle: Bankacılığa Yeni Başlamış olan tüm çalışanlar
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Bankacılığa yeni adım atmış kişilere,mali sistemin temel özellikleri, finansal kurumların yapıları ve birbirleri arasındaki ilişkileri ve bankanın organizasyonel yapısı ile birimlerin birbirleri arasındaki ilişkilerinin aktarılması hedeflenmektedir.
İçerik:
 • Bankacılığın Tarihçesi 
 • Finansal Sistem 
 • Finansal Piyasalar, Türleri, Fonksiyonları, Araçları ve Kurumları/Kuruluşları 
 • Bankaların Fonksiyonları ve Ekonomiye Etkileri ve Piyasa Yapıcılığı 
 • Bankacılık Sektörü Örgütlenmesi/Kurumlar (BDDK, TCMB,TBB,KKM vb.) 
 • Banka Türleri 
 • Bankacılıkta Organizasyon 
 • Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi/Aktif Pasif Komitesi 
 • Bankacılıkta Riskler 
 • Bankacılıkta Risk Yönetimi/Sermaye Yeterliliği 
 • Bankacılığın Yasal Çerçevesi ve Denetimi 
 • Bankacılık Faaliyetleri/Ürünleri 
 • Mevduat ve Yatırım Ürünleri 
  • Krediler 
  • Bankacılık Hizmet Ürünleri ve Türev Ürünler 
  • Elektronik Bankacılık ve Kart Hizmetleri 
  • Dış Ticaret İşlemleri 
  • Bankacılıkta Fiyatlama Politikaları /Gelir Kaynakları 
 • Bankaların Mali Tabloları (Bilançoları ve Gelir Tabloları) 
 • Bankacılık Sektörüne Genel Bakış, Piyasa Yapısı, Karşılaştırmalar ve 
 • İstatistikler