Eğitimler
HABERLER
SATIŞIN FİNANSI Satışçılar İçin Yeni Bir Şapka

Hedef Kitle: Şirketlerin satış kadrolarında çalışan, deneyimli ya da yeni işe başlayan ekipler
Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Şirketlerdeki satış kadrolarında çalışanların, satışın devamı olan tahsilat ve buradaki kayıpların sonuçları ile, tahsilatta kullanılan evrak ve belgelerin işlev ve süreçlerinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu eğitimde ayrıca, tahsilattaki gecikmelerin rakamsal sonuçları konusunda da örnek uygulamalarla hesaplama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik:

 • Temel Mali Tablolar 
  • Gelir/Gider Tablosu 
  • Bilanço/Mizan 
  • Satış açısından hangi bilanço kalemi neyi ifade eder? 
  • Fatura/irsaliye/sipariş formu farkları/hangisi hangi iş için kullanılır/süreçteki kullanımları 
 • Paranın Zaman Değeri 
  • Paranın gelecekteki değerini hesaplama 
  • Faiz hesaplama 
  • Taksitlendirme hesaplamaları 
 • Kur Değerlendirme/Parite 
  • Piyasa kurları nasıl belirlenir/neye göre değişir 
  • Sık kullanılan kurların TL karşısındaki değeri nasıl hesaplanır 
  • Yabancı kur değerlerinin birbirlerine göre değerleri (parite) 
 • Satışta ve Tahsilatta Kullanılan Kıymetli Evrak 
  • Çek nedir/Şekil Şartları/Teminat olarak değeri 
  • Teminat Mektubu/metin nasıl okunur/önemli noktaları 
  • Fatura/irsaliye/sipariş formu farkları/hangisi hangi iş için kullanılır/süreçteki kullanımları 
 • Kullanılan Sözleşmeler ve Maddelerin Yaptırımları 
  • Sözleşmelerin içeriği ana maddeleri 
  • Hukuksal yaptırımlar 
  • Sözleşmelerin mali koşullarının takibi ve yaptırımlarının tespiti