Eğitimler
HABERLER
Finans Eğitimleri
Amaç
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
Hedef Kitle:
Amaç
Şirketinizin stratejik hedeflerini belirleyebilecek ve finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilecek, risk haritası ve alternatif finansman teknikleri hakkında yetkinlik kazanacaksınız.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Avukat ve Hukuk Alanında Çalışan Profesyoneller içindir.