Eğitimler
HABERLER
Finans Eğitimleri
Amaç
Katılımcılara, bankaların fiyatlama sisteminde, iç ve dış fiyatlamanın bilançoya etkisi uygulamalı olarak verilir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Tüm Banka çalışanları
Amaç
Katılımcılara bir bankanın stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ve güncel pazarlama yaklaşımı anlatılmakta ve günlük pazarlama faaliyetlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik analitik bir yaklaşım oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda katılımcıların tecrübelerinin grup içinde paylaşımı ile pazarlamada karşılaşılan sorunlara karşı daha donanımlı olmaları amaçlanmaktadır.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Şube Müdürleri, şubelerin ticari,kurumsal ve işletme bankacılığı portföy yöneticileri ve Genel Müdürlük kredi birimlerinde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler
Amaç
Kredi ürünlerine odaklanmış kişilerin bilanço kaynak ve bilanço dışı kalemlere yönelik pazarlama ve satış vizyonu kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Şube Müdürleri, şubelerin ticari,kurumsal ve işletme bankacılığı portföy yöneticileri ve Genel Müdürlük kredi birimlerinde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler
Amaç
: Bankaların kredi çeşitleri hakkında genel bilgilendirme ile kredi riskinin belirlenmesi, kredilerin yapılandırılması ve değerlendirilmesi konularında örnek olaylar ile destekli bilgi aktarılması hedeflenmektedir
Programın
Süresi :
3 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Şube kredi ve /veya pazarlama, tahsis, izleme ve Şube/ Genel Müdürlük Krediler ekipleri
Amaç
Katılımcılara küçük işletmelerin finansal ve finansal olmayan verilerini kullanarak geçmiş performanslarını değerlendirme, geleceğe yönelik olarak ihtiyaçlarını ve borç ödeme güçlerini tahmin etme becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2-4 Gün
Hedef Kitle: :Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde ticari ve İşletme Bankacılığı bölümlerinde kredilendirme sürecinde çalışan, minimum 2-3 yıl tecrübeli pazarlama ve krediler personeli
Amaç
Katılımcılara etkin bir takip sürecine destek olacak erken uyarı sistemleri kurmalarına yardımcı olacak bakış açıları, firma risk seviyesindeki değişiklikleri kolayca yakalamaya ve uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacak sistematik yaklaşım becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şube ve genel müdürlük birimlerinde kurumsal, ticari ve işletme bankacılığı bölümlerinde, kredilendirme sürecinde çalışan, minimum 2-3 yıl tecrübeli ve daha önce temel krediler ve finansal analiz eğitimlerini almış çalışanlar
Amaç
Taahhüt firmalarının (ana yüklenici ve alt yükleniciler olmak üzere) diğer sektörlerden farklılık gösteren yapısal ve finansal özellikleri ve bu özellikler paralelinde kullandıkları bankacılık ürünlerinin aktarılması, bu firmaların kredi ihtiyaçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2-3 Gün
Hedef Kitle: Kurumların Mali Analiz ve Kredi bölümlerinde çalışan ekipler
Amaç
Program, Makro Ekonomi ve Türkiye Ekonomi Sisteminin açıklanmasını içermekte ve bu sayede katılımcıların bankacılığa küresel bir bakış açısı ile bakmasını hedeflemektedir.
Eğitmenler: Oğuz Kemal Bulut
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Kurumların satış, pazarlama ve mali kadrolarında çalışan ekipler
Amaç
Bankacılık piyasasında müşteriye sunulan tüm yatırım ürünlerinin satışa yönelik, teknik ve fiyatlama/karlılık özelliklerini kapsayacak şekilde katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Satış ve Pazarlama Kadrolarında Çalışan Tüm Ekipler
Amaç
Bankacılık piyasasında sunulan tüm yatırım ürünlerinin; hem satışa yönelik, hem de diğer teknik özelliklerini kapsayacak şekilde katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Finans ve Muhasebe Kadrolarında Çalışan Tüm Ekipler