Eğitimler
HABERLER
Finans Eğitimleri
Amaç
Dış ticaretin temelini oluşturan bankalar arası ödeme yöntemleri, teslim şekilleri ve dış ticaret finansman ürünlerine hem banka hem de firma acısından bakmak, risk yönetim esasları çerçevesinde doğru şekilde yapılandırılması ve pazarlanması konusunda katılımcılara yetkinlik kazandırmak hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Kurumların Kurumsal, Ticari ve İşletme Bankacılığı bölümlerinde çalışan ekipler
Amaç
Dış ticaret işlemlerinin diğer kambiyo işlemlerinden farkının ortaya çıkarılarak; riskin,satışın ve fiyatlamanın yapılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Kurumların Genel Müdürlük, Bölge ve Şubelerinin Pazarlama ve Satış Ekipleri
Amaç
Yurt içi ve yurtdışı teminat mektuplarının bankacılık kullanımında yeri, önemi, işlevleri çeşitleri ve karşılaşılabilecek olan riskler ve bu risklerden korunma yolları konusunda katılımcıları bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
3 Gün
Hedef Kitle: Bankaların satış, tahsis ve dış ticaret ekipleri
Amaç
Yurtdışı kreditörlerden sağlanan kredilerin maliyetlerinin hesabı ve bu kredilerin firmalara nasıl fiyatlanması gerektiği bilgilerinin aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Burak Köseoğlu
Programın
Süresi :
3 Gün
Hedef Kitle: Banka ve firmaların tüm pazarlama ve satış ekipleri
Amaç
Katılımcılara finansal yapının temel taşlarından biri olan “Nakdin Yönetilmesi” ve efektif nakit yönetiminin şirketin karar alma ve karlılığı üzerindeki etkilerinin aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Kurumların Finans,Muhasebe ve Mali Analiz ekiplerinde çalışanlar
Amaç
Banka şubelerinde, bankanın uygulamakta olduğu iş akışlarının,unvan bazında görev ve sorumlulukların iş başında uygulanması ve teorik bilgilerin simülasyon ortamında kullanılarak, şube çalışanlarının banka uygulamalarını ve bankacılık bilgisini etkin olarak kullanmalarına destek olmaktır. Eğitim sonrasında, şube çalışanlarının şube içi ürün ve hizmet uygulamaları ile bunların uygulanma şekli konusunda tam ve doğru bilgiye sahip olması hedeflenmektedir. Eğitim, bankanın şube süreçlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesini kapsayabileceği gibi, bu konudan bağımsız olarak, sadece bankanın süreç ve prosedürleri ile ürünlerinin sistemsel ve teknik bilgi tarafını katılımcılar açısından ölçümleme amacını da taşımaktadır. Eğitim çeşitli müşteri tiplerinin canlandırılması yoluyla, katılımcının müşteri ilişkileri yönetimi konusundaki yaklaşımını mercek altına almakta ve hangi müşteriye nasıl yaklaşması gerektiği konunda “yaşayarak deneyimleme” fırsatı sunmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK, Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Tüm şube personeli
Amaç
Bu eğitim, yatırım kararı alma, bütçeleme ve süreçlendirme araçlarını irdelemektedir. Temel kavramlardan, daha derin hesaplama ve terminolojiye kadar, tüm yatırım analizleri detaylı örneklerle ve gerçek hayattan resimlerle anlatılmaktadır. Ayrıca bütçeleme ile ilgili diğer kavramlar olan;net bugünkü değer, iç verim oranı ve geri ödeme planı hazırlanması konusunda da katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bu analizin çok yönlü olarak değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla; proje riski ve diğer dış etmenlerin değerlendirilmesi konusunda bilgi verilmektedir. Bunlardan başlıcaları; iskonto oranları, proje değerinin belirlenmesi, proje sonrası analizler,ekonomik ve diğer uluslararası faktörlerdir. Eğitim, katılımcılara aşağıdaki konu başlıklarında güncel örnekler vermeyi amaçlamaktadır: - Altın Madenciliği - Uranyum Madenciliği - Ham Petrol Araştırması - Petrol Rafinerisi Geliştirme - Değer Artışı Getirecek Projeler : Petrol rafinerisi getirilerinin arttırılması
Eğitmenler:
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Orta ve üst düzey yöneticiler, proje yöneticileri, yatırım merkezi yönetimleri, kar merkezi yönetimleri, varlık yönetimleri, bütçe yönetimleri, yönetim raporlama kadrolarında çalışanlar, ekonomik plan ve bütçe kadrolarında çalışanlar.
Amaç
This course covers the approach, process and tools of capital budgeting analysis. From the basic definitions of financial terminology to in-depth concepts, the course explains capital budgeting analysis in detail with examples and relevant illustrations. The following concepts that form the backbone of capital budgeting are studied in detail; net present value, internal rate of return, and payback period. Additionally, concepts such as project risk vs. uncertainty are also covered. Topics such as discount rates, tools to assess the worth of a project, post analysis, study of economics and international factors are discussed to develop a broader understanding of capital budgeting analysis. Finally, the course covers real-life case studies from international projects; - Gold mining. - Uranium mining. - Exploration for crude oil. - Oil field development. - Incremental value addition project: Revamp of existing crude oil refinery to increase transport fuels yields.
Eğitmenler:
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: The course will be of value to professionals in the following areas: • Executives and Senior Managers • Project Managers • Investment Center Management • Profit Center Management • Asset Managers • Budget Holders • Management Reporting • Economics
Amaç
Katılımcılara, projelerin finansal açıdan tüm yönleri ile incelenebilmesi ve karar verebilmede vizyon sağlanması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Kurumsal,Ticari ve İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Kurumsal Finansman ekipleri
Amaç
-Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelenmesi, bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması, -Finansal tabloların özelliklerinin ele alınması ve tabloların farklı bakış açılarından analiz edilerek karar alma sürecinde etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 gün
Hedef Kitle: Şirketlerin satış/pazarlama kadrolarında çalışan, deneyimli ya da yeni işe başlayan ekipler