Eğitimler
HABERLER
Finans Eğitimleri
Amaç
Katılımcıların, kredi müşterilerinin faaliyetleri ve mali yapısında oluşabilecek sorunları mümkün olduğu kadar önceden tespit ederek gerekli tedbirlerin alınması konusundaki beceri ve yetkinliklerinin gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Finansal Kiralama, Faktoring ve Bankaların Tahsis ve İzleme Birimleri çalışanları, Şube Yöneticileri, Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Basel Uygulamaları hakkında genel bilgilendirme, ülkemizde uygulamaya alınan önlemler ve Karşılıklar kararnamesinin Bankaların Finansal Tablolarına etkileri paylaşılarak katılımcıların geniş bakış açıları ile analiz yapma yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri çalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Katılımcıların,ticari kredilerde teminat kavramı, BBDK ‘nın belirlediği teminatlarve hangi özellikteki teminatların hangi müşteri profiline uygun olabileceğinin örnekler ile içselleştirilerek, her bir teminat için karşılaşılabilecek operasyonel riskler konusunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler ve İzleme Birimleriçalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Katılımcıların, firmaların faaliyet döngülerine,hacimlerine, sektörel dinamiklerine uygun kredi kullanmalarının öneminin vaka çalışmaları yapılarak risk analizi yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi çalışanları, Şube Yöneticileri , PortföyYetkili ve yönetmenleri
Amaç
Sektörel özelliklerin (eğitim için 6 temel sektör belirlenmiştir) firmaların finansal tablolarına yansıması ve bu dinamiklere uygun kredi ve teminat koşullarının belirlenmesi konusunda katılımcıların risk analizi yetkinliklerinin gelişimi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri çalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Bankacıların, firmaların finansman birimlerinin görev ve iş konuları hakkında bilgi sahibi olarak karşı tarafa geçip müşterileri ile empati kurmalarısağlanarak öğrenmeye ve iletişime açık olarak analiz yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler Birimi Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri çalışanları, Şube Yöneticileri , Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Katılımcılara, hukuki, ekonomik ve mali süreçlerin hepsini bünyesinde barındıran iflas erteleme ve konkordato uygulamalarının özellikleri ve farklılıklarını ve süreçlerin işleyişini paylaşarak özellikle Banka tarafına yansımalara paylaşılması hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Bankaların Krediler ve İzleme Birimleri çalışanları, Şube Yöneticileri, Portföy yetkili ve yönetmenleri
Amaç
Mevduat ürün özellikleri faiz/gelir hesaplamaları ile örnekler ile paylaşılarak her müşteri için uygun bir ürün sunabilme yetkinliği ve yeni ürünleri geliştirilmesi için yaratıcı düşünce yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Tüm Banka çalışanları için uygundur.