Eğitimler
HABERLER
Satış ve Pazarlama Becerileri Eğitimleri
Amaç
Firmaların satış ve pazarlama ekiplerinde yer alan çalışanların satış sürecinde ve sonrasında, finansal veri, gösterge ve analizleri yorumlayıp hesaplayarak, pazarlama ve satış süreçlerinde etkin bir biçimde kullanabilmeleriamaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle:
Amaç
Katılımcılara, satışın tarafları olan “Satışçı” “Müşteri” “Ürün” konuları ve tüm bu tarafların bankacılık piyasasındaki özellikleri ve beklentileri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, interaktif sunum, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK, Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şube ve Genel Müdürlük Satış Kadroları
Amaç
Katılımcılara, satışın tarafları olan “Satışçı” “Müşteri” “Ürün” konuları ve tüm bu tarafların bankacılık piyasasındaki özellikleri ve beklentileri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, interaktif sunum, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şube ve Genel Müdürlük Satış Kadroları