Eğitimler
HABERLER
GİŞEDE SATIŞIN FARKINDALIĞI

Hedef Kitle: Şube ve Genel Müdürlük Satış Kadroları
Amaç:

Katılımcılara, satışın tarafları olan “Satışçı” “Müşteri” “Ürün” konuları ve tüm bu tarafların bankacılık piyasasındaki özellikleri ve beklentileri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, interaktif sunum, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
İçerik:
  • Satış nedir? İnsanlar neden satın alır? 
  • Bankacılıkta “Satışçı” ve “Müşteri” kimdir? 
  • Satışın Tarafları 
  • Satışta tarafların birbirleri arasındaki etkileşimleri ve bu etkileşimin satışa etkileri 
  • Olumlu beden dili özellikleri ve bunların satış üzerindeki etkileri 
  • Türk Bankacılığında Satışçı Tipleri 
  • Türk Bankacılığında Müşteri Tipleri 
  • Müşteri Karşılama/Uğurlama 
  • Müşteri Görüşmesi 
  • Satış Kapama