Eğitimler
HABERLER
SATIŞTA ANALİTİK DÜŞÜNME VE FİNANS

Eğitmenler:
Yenal KOÇAK
Amaç:

Firmaların satış ve pazarlama ekiplerinde yer alan çalışanların satış sürecinde ve sonrasında, finansal veri, gösterge ve analizleri yorumlayıp hesaplayarak, pazarlama ve satış süreçlerinde etkin bir biçimde kullanabilmeleriamaçlanmaktadır.
İçerik:
Stratejik ve Analitik Düşünme

 • Finansal kavramlar. 
 • Perakende sektörünün geleceği ve finans piyasalarıyla ilişkisi. 
 • Finansal piyasaların değişkenleri. 
 • Finans piyasaları 2000, 2010, 2020. 

4’lü Denklem

 • Bilanço kalemleri. 
 • Gelir tablosu kalemleri. 
  • Vaka çalışması (Migros, Kipa, Kiler, BTT) 
 • Perakende sektöründe kar analizi (brüt kar, brüt nakit kar). 
  • Vaka çalışması (ciro-gider analizi) 
 • Ticaret döngüsü (stok tutma, alacak tahsil, borç ödeme süreleri). 

Satışta Matematik

 • Paranın zaman değeri ve satış modelinde 5 değişken. 
  • Kar / Vade / Stok / Gider / Fiyatlama 
 • Ticaretin formülü. 
  • Vaka çalışması