Eğitimler
HABERLER
Stratejik ve Yalın Yönetim Eğitimleri
Amaç
Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , gelecek 5-10 yıllık bir Stratejik Plan Metodunun tekniğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
2Gün
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Amaç
Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , iç verimliliklerini artırmak , israf alanlarını yok etme tekniklerini kazandırmak , yalın yönetim tekniklerini tanıtmak , bunların şirket içinde uygulanabilirliğinin yöntemlerini aktarmak ve sonuçta şirketin “Rekabet Gücü”nü artırmaktır.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
1-2 Gün
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Amaç
Yenilikçi Ürün, Proses ve Sistem Yaklaşımı Kazandırmak, Bu Suretle İşletmenizin Rekabet Gücünü Arttırmak.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
2 GÜN
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri