Eğitimler
HABERLER
AR-GE , İNOVASYON ( YENİLEŞİM )

Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Eğitmenler:
Mehmet Aziz Ermer
1. AR-GE NEDİR ? KOBİLER İÇİN ÖNEMİ.
Amaç:

Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda ,bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına,Ar-Ge ve İnovasyon ( Yenileşim ) Yönetim Tekniklerinin önemi ve gereğinin ,Rekabet Gücüne katkılarının belirtilerek şirketlerini daha ileriye götürecek sistemlerin tanıtılması.
İçerik:
 • Ar-Ge önemi , ülkemizde ve dünyada Ar-Ge.
 • Ar-Ge Teşvik Kanunu ve Destekleri 
 • Ar-Ge alanları , Yeni Ürün ya da Hizmet ile Proseslerde yeni gelişmeler
 • Ar-Ge Departmanının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Ar-Ge işbirlikleri , Fırsatlar
 • Şirket Ar-Ge ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Laboratuar gereksinimi , dış ölçümler
 • Tasarım ve Dizaynda TRİZ metodu
 • İnovasyon ( Yenileşim ) Sistemleri
Süre : 1 Gün
2. İNOVASYON ( YENİLEŞİM ) SİSTEMİ KURMA VE GELİŞTİRME
Amaç:

Katılımcılara , Ar-Ge desteklerinden yararlanma çalışmalarının tanıtımı , Yenileşim sistemi kurarak sürekliliğinin sağlanması kapasitesinin geliştirilmesi.
İçerik:
 • İnovasyon ( Yenileşim ) Sistemi kurma ve geliştirme
 • Şirketiniz için olası Ar-Ge ve Yenileşim Projelerinin tespiti
 • Proje planının hazırlanması
 • Yenileşim , matris düşünme ile yenilik yaratma
 • Yenileşim sisteminin geliştirilmesi
Süre : 1 Gün