Eğitimler
HABERLER
ROAD MAP TO THE FUTURE / “İŞ”İNİZE GELECEK!!

Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Eğitmenler:
Mehmet Aziz Ermer
1. STRATEJİK PLANLAMAYLA “İŞ”İNİZİN GELECEĞİNİ BELİRLEYİN!
Amaç:

Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , gelecek 5-10 yıllık bir Stratejik Plan Metodunun tekniğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik:
 • Stratejik Plan nedir ? Şirket için önemi,
 • Mevcut Pazarın ve potansiyel pazarların analizi ,
 • Ekonominin , Dünya ve Türkiye analizi ,
 • Pazarlardaki rakiplerin analizi ,
 • Müşteri istek ve önerilerin analizi ,
 • Swot ( Güçlü ve Zayıf yanlarımız ile Fırsatlar ve Tehditler ) Analizi ,
 • Şirketin Misyon ve Vizyonunun belirlenmesi ,
 • Şirket Değerlerinin belirlenmesi ,
 • Şirketimiz Ana Stratejilerinin belirlenmesi ,
 • Şirket Strateji Haritası Yapımı ,
2. GELECEĞE YOL HARİTASI İÇİN REÇETE: BÜTÇE !
Amaç:

Katılımcılara , Stratejileri belli olan bir şirketin 1 yıl kesin , 5 yıllık bütçe planının yapılması hakkında uygulama tekniğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik:
 • Stratejilerde verilen verilere göre Satış Tahminlerinin hazırlanması ,
 • Müşteri bazında satılan mallara göre Tahmini Satış Miktarları Tablosu yapılması,
 • Müşteri Bazlı satılan mallara göre yapılmış , aylara göre fiyatlama tablosu yapılması,
 • Tablo 1 ve Tablo 2 nin çarpımından oluşan Gelir ( Hasılat ) Tablo’sunun hazırlanması,
 • Her bir malda kullanılan hammadde’ den yola çıkarak Hammd. fiyat tablosunun hazırlanması, 
 • Tablo 1 ile Tablo 4’ün çarpımından oluşan Ham Md. Harcama Tablosunun oluşturulması ,
 • Genel Üretim Giderlerinin Stratejilerdeki verimlilik kriterlerine göre Oluşturulması,
 • Genel Yönetim Giderlerinin Stratejilerde belirlenmiş verilere göre Oluşturulması,
 • Finansman Giderlerinin Stratejilerde belirlenmiş verilere göre Oluşturulması,
 • Yukardaki tablolarda oluşan verilerden hareketle Gelir- Gider Tablosu Yapılması,
 • Stratejilerdeki verilere dayalı olarak Nakit Akış Tablosu yapılması .