Eğitimler
HABERLER
“YALIN YÖNETİM”LE “İŞ”İNİ SADELEŞTİR ! VERİMLİLİĞİ ARTIR!

Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Eğitmenler:
Mehmet Aziz Ermer
1. YALIN YÖNETİM TEKNİKLERİNİN TANITIMI
Amaç:

Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , iç verimliliklerini artırmak , israf alanlarını yok etme tekniklerini kazandırmak böylece “Rekabet Gücü”nü artırmaktır.
İçerik:
 • Yalın Felsefe nedir ? Kayıplarımızı nasıl belirleriz ? Şirket için önemi ,
 • Seri Üretim ile Esnek-Yalın Üretim Kıyaslamaları ,
 • Seri Üretimden Yalın Üretime nasıl geçilir ? ,
 • Yedi İsraf alanı nedir ? ,
 • Değer ve Değer Akışı ,
 • Bırakmamız gereken alışkanlıklar ,
 • Yalın Felsefenin 5 Temel İlkesi ,
 • Yalın Uygulamalardan Umulan Yararlar ,
 • Yalın Şirketin 14 Temel Yönetim Prensibi ,
2. YALIN UYGULAMALARIN TEMELLERİ
Amaç:

Katılımcılara , yalın yönetim tekniklerinin tanıtılması , bunların şirket içinde uygulanabilirliğinin yöntemlerinin aktarılması ve sonuçta şirketin “Rekabet Gücü”nün artırılması için bir başlangıç sağlanmasıdır.
İçerik:
 • Şirket Yönetim Kadrosunun yalınlığa inancının sağlanması ,
 • 5 S sistematiğinin işletmeye adaptasyonu ve alışkanlık kazandırılması ,
 • Otonom Bakım , Planlı Bakım ve Önleyici Bakım Teknikleri ,
 • İşletmenin tüm proseslerinde JIT ( Tam Zamanında ) tekniğinin uygulanması , Kanban Sistemi ,
 • OEE ( Tüm Tesis-Makine Verimlilikleri ) ölçüm teknikleri ,
 • İşletmenin Tüm Süreçlerinin tespiti , süreç girdi ve çıktılarının tarifi ,
 • Süreç Hedeflerinin belirlenmesi ,
 • Ana Stratejilere bağlı Departmanların A3 Aksiyon Planları Tekniği ,
 • Şirketimizde Öneri ve Kaizen ( İyileştirme ) Tekniklerinin geliştirilmesi ,
 • Yerinde Kalite Sistemi Oluşturulması ,
 • Şirket 5 Paydaş’ın memnuniyet analizi ve İyileştirme Aksiyon Planları .