Eğitimler
HABERLER
EĞİTİMLER
Amaç
Firmaların satış ve pazarlama ekiplerinde yer alan çalışanların satış sürecinde ve sonrasında, finansal veri, gösterge ve analizleri yorumlayıp hesaplayarak, pazarlama ve satış süreçlerinde etkin bir biçimde kullanabilmeleriamaçlanmaktadır.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Amaç
Katılımcılara, satışın tarafları olan “Satışçı” “Müşteri” “Ürün” konuları ve tüm bu tarafların bankacılık piyasasındaki özellikleri ve beklentileri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, interaktif sunum, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK, Hale Çinkaya
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şube ve Genel Müdürlük Satış Kadroları
Amaç
Katılımcılara, satışın tarafları olan “Satışçı” “Müşteri” “Ürün” konuları ve tüm bu tarafların bankacılık piyasasındaki özellikleri ve beklentileri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, interaktif sunum, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
2 Gün
Hedef Kitle: Şube ve Genel Müdürlük Satış Kadroları
Amaç
Eğitmen : Sezin Boztekin Bu Eğitim İle Katılımcılar; - Seçme ve yerleştirme standartları ve yöntemleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazanacaklar, - Seçme ve yerleştirmede en etkin yöntem olan yetkinlik bazlı mülakatın nasıl uygulandığını öğrenme imkanı bulacaklar, - Objektif, adil ve tutarlı yetkinlik bazlı değerlendirme becerilerini sergileyebilecekler, - Role play uygulamaları ile bu becerilerini geliştirebileceklerdir.
Eğitmenler: Erkan Dündar
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi
Amaç
Eğitimde, İnsan Kaynakları profesyonelinin şirketinin stratejik hedeflerini belirleme ve uygulamada aktif görev alabilmesi için, finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilmesi yönünde yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
Gün
Hedef Kitle: Genel Katılımcı Kitlesi
Amaç
Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , gelecek 5-10 yıllık bir Stratejik Plan Metodunun tekniğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
2Gün
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Amaç
Katılımcılara Şirketlerinin geleceğe giden yolda bulundukları ve potansiyel pazarlarda gelişebilmek adına , iç verimliliklerini artırmak , israf alanlarını yok etme tekniklerini kazandırmak , yalın yönetim tekniklerini tanıtmak , bunların şirket içinde uygulanabilirliğinin yöntemlerini aktarmak ve sonuçta şirketin “Rekabet Gücü”nü artırmaktır.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
1-2 Gün
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Amaç
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
Hedef Kitle:
Amaç
Yenilikçi Ürün, Proses ve Sistem Yaklaşımı Kazandırmak, Bu Suretle İşletmenizin Rekabet Gücünü Arttırmak.
Eğitmenler: Mehmet Aziz Ermer
Programın
Süresi :
2 GÜN
Hedef Kitle: Şirket Genel Müdürleri, Departman Müdürleri, Şefleri
Amaç
Şirketinizin stratejik hedeflerini belirleyebilecek ve finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilecek, risk haritası ve alternatif finansman teknikleri hakkında yetkinlik kazanacaksınız.
Eğitmenler: Yenal KOÇAK
Programın
Süresi :
1 Gün
Hedef Kitle: Avukat ve Hukuk Alanında Çalışan Profesyoneller içindir.