Blog

Kur Riski Finansal Tablolara Nasıl Yansır?

photo-1563986768711-b3bde3dc821e
Finans

Kur Riski Finansal Tablolara Nasıl Yansır?

Dalgalı döviz kuru sistemi, yabancı para işlemlerin finansal tablolar düzenlenirken “kur değerlemesi”ni   gerektirir.  

Örneğin; Vadeli bir satışın yapıldığı tarihteki kur ile tahsilâtın yapıldığı tarihteki kur farkının  ciroya etkisi, ya da yabancı para banka kredisinin hesaba  geçtiği tarihdeki kur ile kredi  ödemesinin yapıldığı tarihdeki kur farkının etkisi  finansal tablolara yansıtılması  doğru ve gerçekçi analizler yapılmasını sağlar. Ara   dönemler ile dönem sonundakur değerlemesi yapılması zorunludur.   Değerleme bir bütün olarak yapılır,  dövizli alacaklar ve dövizli borçlar değerlenir.

Döviz kurlarının artması; Kasa, banka gibi hazır değerlerde, dövizli  alacaklarda  kur farkı geliri oluşturur.

Döviz kurlarının artması; Dövizli borçlarda ve banka kredilerinde kur farkı zararı yaratır.

Döviz kurlarının düşmesi; Kasa, banka gibi hazır değerlerde, dövizli  alacaklarda  kur farkı zararı  oluşturur.

Döviz kurlarının düşmesi; Dövizli borçlarda ve banka kredilerinde kur farkı geliri yaratır.

Uluslararası finansal raporlama standartlarına uyum çerçevesinde  raporlama yapan firmaların da TMS – 21 Kur Değişiminin Etkileri adlı standart çerçevesinde zorunlu olarak kur değerlemesi yapılır. 

16 Eylül 2018  yayımlanan Tebliğ’i ile yabancı para yükümlülülerinin yarattığı kur farkı  nedeniyle  borcu sermayesinin çok üstünde görünen firmaların 2023 yılına dek, teknik iflas etmiş sayılmaması hükme bağlanmıştır. Sermaye kaybı/borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Bazı çok uluslu işletmeler için, diğer ülkelerdeki işletmeleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerinin   konsolide tablolar oluşturmasını kolaylaştırmak amaçlı olarak, 2004 yılında Kanunda yapılan değişiklik ile  şartları uyan işletmelere yabancı para birimi ile defter tutma hakkı verilmiş olup, söz konusu firmalar  kur değerlemesi yapmamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir