Blog

2018 Yılında Uygulamaya Başlanan Bobi Frs

13
Finans

2018 Yılında Uygulamaya Başlanan Bobi Frs

Finansal Raporlar; işletmelerin, faaliyet döngüsünü, yükümlülüklerini  göstereren, gelecek ile ilgili stratejilerinin belirlenmesini sağlayan açıklamalı finansal tablolardır. Finansal Raporlama içerik standartları  açısından işletmeler ülkemiz mevzuatında 4’e ayrılır.

BOBİ FRS, 27 bölümden oluşan ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ve AB düzenlemeleriyle uyumlu, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirleyen standartlar olup, 2018 yılında uygulamaya geçmiştir. BOBİ FRS, açık-basit bir dili olması sebebiyle  TMS/TFRS’den daha anlaşılırdır.

HANGİ FİRMALAR BOBİ FRS UYGULAYACAK   

1.Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler

2. Bağımsız Denetime tabi olup, Kamu Yararını İlgilendiren Kurum OLMAYACAK (kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve halka açık olmayan işletmeler)

İlk iki koşul gerçekleşmiş olup ;

3. Aşağıdaki standartlarından ikisisi ard arda iki yıl gerçekleştirilmiş olmalı

  • Aktif toplamı 35 milyon TL,
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL.
  • Çalışan Sayısı , 175 kişi ve üzeri

Türkiye’de BOBİ FRS uygulayabilecek 6.000 civarında işletme bulunmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir